راهنمای نگارش مقاله


راهنمای‌ نگارش‌ مقالات‌ مجله دندانپزشکی کودکان ایران
هدف
هدف دوفصل‌نامه مجله دندانپزشکی کودکان ایران، انتشار مقالات علمی و پژوهشی اصیل (Original research article)، گزارش مورد (Case report, or case series)، مروری (Review article)، نامه به سردبیر (Letter to editor) در گستره‌ی پژوهش‌های بنیادی، تحقیقات کاربردی و پایه، تحقیقات اپیدمیولوژیک، مطالعه‌های بالینی، مطالعات آزمایشگاهی و مطالعات آموزشی در زمینه‌ی علوم دندانپزشکی، که به هر نحوی می تواند به  دندانپزشکی کودکان مرتبط است، می باشد. در این مجله مقالاتی پذیرش می شود که در هیچ مجله‌ی داخلی چاپ نشده باشد. این مقالات به صورت رایگان چاپ و در اختیار متخصصین دندانپزشکی کودکان، متخصصین دندانپزشکی، دندانپزشکان، دانشجویان، نیروهای بهداشت دهان، کادر حرفه ای، پزشکان، محققین و مراکز آموزشی و علمی قرار می‌گیرد.
انواع مقالات
مقالات علمی و پژوهشی اصیل (Original research article): این گونه مقالات می تواند در هر یک از حیطه های علوم پایه نظیر جنین شناسی، بافت شناسی، آناتومی، و دیگر موارد علوم پایه در حیطه دهان و دندان، علوم بالینی دندانپزشکی کودکان، سلامت دهان، شاخص ها، مطالعات اپیدمیولوژیک، کار در جامعه، تحقیقات آزمایشگاهی مواد و لوازم، و سایر موارد مرتبط با دندانپزشکی کودکان باشد.
مقالات گزارش مورد (Case report): این گونه مقالات باید یک مورد کمتر دیده شده و یا دارای بار علمی و تجربی بالایی را گزارش کند تا خوانندگان بتوانند مطالب جدید و یا یک دست آورد ویژه ای را از آن برداشت کنند. انتشار گزارش مورد­های متوالی (Case series) از یک موارد خاص نیز قابل پذیرش می باشد.
مقالات مروری(Review article): این گونه مقالات می تواند به دو صورت مرور سیستماتیک (Systematic review) و یا مرور مقالات (Literature review) باشد. این بخش فقط بر اساس دعوت سردبیر از محققان برجسته قابل پذیرش است. با این وجود کسانی که تمایل دارند نسبت به نگارش مقاله مروری اقدام نمایند؛ می‌توانند در خواست خود را همراه با یک صفحه از خلاصه مقاله مورد نظر جهت سردبیر ارسال نمایند، که در صورت موافقت، مراتب جهت نگارش مقاله مروری اعلام می‌گردد.
نامه به سردبیر (Letter to editor): چنانچه محققین محترم نسبت مطالب علمی منتشر شده در مجله نظ خاصی داشته باشند می توانند از این طریق به مجله اعلام نمایند. بدهی است این گونه مقالات خود مورد داوری قرار خواهد گرفت و در صورت تایید، منتشر خواهد شد.
هزینه انتشار مقاله
نویسنده مسئول برای انتشار مقاله، پس از تایید داوری و در صورت پذیرش، با دریافت یک پیامک یا ایمیل باید مبلغ دومیلیون ریال به حساب انجمن دندانپزشکی کودکان واریز نماید. مقالاتی که دارای نویسندگان خارجی و یا افیلیشن دانشگاه های خارج از کشور باشد باید معادل ریالی یکصد دلار را واریز نمایند. پس از این مرحله مجله ابتدا اقدام به ارائه گواهی پذیرش مقاله می نماید و مقاله در صف انتظار برای انتشار قرار میگیرد. این هزینه برای مقالاتی قبلا مورد پذیرش نهایی قرار گرفته ولی منتشر نشده اند، نمی گردد. این هزینه اندک برای تامین هزینه های جاری مجله می باشد.
شکل ظاهری مقاله
ارایه‌ی متن مقاله و شرایط فنی
نسخه‌ی اصلی (Manuscript) مقالات با استفاده از نرم افزار Microsoft Word نسخه‌ی 2003 یا بالاتر و طبق شرایطی که در ارایه‌ی همین متن آمده است، تهیه شده باشد. نوشته شود و نوع و اندازه‌ی حروف برای زبان فارسی بدر ١٢ و برای زبان انگلیسی Time New Roman 11 باشد.
 
نسخه‌ی اصلی مقاله باید حاوی بخش‌های زیر باشد:
صفحه‌ی اول: شامل عنوان کامل مقاله، نام مولفان، بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه و شهر یا محل اشتغال، درجه‌ی علمی و مرتبه‌ی دانشگاهی نویسنده (نویسندگان)؛ نشانی پستی و شماره‌های تلفن، نمابر و پست الکترونیک مولف (ترجیحاَ پست الکترونیک رسمی و علمی نوشته شود و تا جای ممکن از e-mail های یاهو، هات‌میل، جی میل و مانند آن‌ها استفاده نشود)، که باید در مکاتبات استفاده شود، عنوان مکرر (Running title) با 3 تا 5  کلید واژه.
صفحه‌ی دوم: شامل چکیده (با حداکثر 250واژه، شامل بخش‌های مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری) و واژگان کلیدی (Keyword) حداقل سه کلمه.
صفحه‌ی سوم: شامل چکیده مقاله انگلیسی، کاملاَ منطبق و برگردان دقیق چکیده مقاله فارسی (حداکثر 250 واژه شامل: Introduction, Conclusion, Results, Materials and Methods و واژگان کلیدی (Keyword) حداقل 3 کلمه.
صفحه‌ی چهارم به بعد: شامل مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری.
صفحات مجزا: برای تشکر و سپاسگزاری (تقدیرنامه)، کتاب‌نامه (مراجع و منابع)؛ صفحات جدایی برای هر یک از جدول‌ها، نمودارها، عکس‌ها و تصاویر و صفحات مجزا برای شرح نمودارها و تصاویر.
شماره‌ی مراجع و منابع به صورت مرتب و صعودی در متن مقاله استفاده گردد، و به صورت پای صفحه ای (Footnote/Endnote) نباشد.
جداول، نمودارها و عکسها
جدول بهتر است با استفاده از امکان Table در Microsoft Word طراحی شوند. جدول‌ها به صورت عکس ارایه نگردند و شماره‌گذاری متوالی داشته باشند و در متن مقاله به شماره‌ی جدول‌ها به صورت متوالی اشاره گردد. در زیرنویس جدول‌ها، همه‌ی اختصاری‌های غیراستاندارد استفاده شده، توضیح داده شوند و متن جدول‌ها فارسی باشد.
نمودارها در نرم‌افزار Microsoft-Excel  با نام‌های مشخص و مجزا روی پرونده الکترونیک مقاله در وب‌سایت مجله یا با پست الکترونیکی (e-mail) ارسال شوند. اصل منحنی‌ها و نمودارها به زبان فارسی، به صورت دو بعدی، بدون حاشیه و تزئینات اضافه تنظیم شوند و با استفاده از چاپگر لیزری در صفحات جداگانه، تهیه گردند (ابعاد آن‌‌ها نباید از 12×8 سانتی‌متر بزرگتر باشد). فایل نمودارها به صورت مجزا حتماً ارسال شود.
عکس‌ها به صورت فایل‌های مجزا از نوع TIF یا JPEG و با کیفیت مناسب چاپ (dpi300) با نام‌های مشخص روی پرونده الکترونیک مقاله در وب‌سایت مجله بارگذاری شود. عکس‌ها باید دقیق و روشن و به نحوی تهیه شوند که از نظر فنی چاپ آن‌ها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد. از ارسال فتوکپی به جای عکس خودداری شود. حتی‌المقدور از ارسال عکس رنگی اجتناب گردد. عکس‌های رادیوگرافی باید مطابق استانداردهای گفته شده در بالا در اندازه‌ی 73×120 میلی‌متر تا حداکثر 354×203 میلی‌متر باشد. عکس‌ها و تصاویر باید شماره‌گذاری متوالی داشته و ترتیب آن‌ها بر اساس ارجاع به آن‌ها در متن باشد. اگر عکس منتشر شده است، منبع اولیه در تقدیرنامه ذکر شود و اجازه‌ی کتبی آن ارایه گردد.
تشکر و قدردانی
نام منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه‌ی مقاله شده است و هم‌چنین هر گونه کمک تکنیکی باید قبل از منابع و مراجع تحت عنوان تشکر و قدردانی ذکر شود.
 
کتاب‌نامه (References):
منابع و مراجع در متن، جداول و زیرنویس با شماره مشخص شوند. در موارد خاص به راهنمای نویسندگان مجله مراجعه شود. در کتاب‌نامه می‌توان از منابع مقالات مجلات، کتاب‌ها و دیگر منابع منوگراف، پایان نامه ها، گزارش های تحقیقاتی و سایر منابع منتشره الکترونیک استفاده نمود.
از الگوی مثال‌های زیر استفاده شود که براساس الگوهای مورد استفاده در ایندکس‌ مدیکوس پایه‌ریزی شده‌اند. عناوین مجلات باید براساس الگوی ایندکس مدیکوس خلاصه شود. به فهرست مجلات ایندکس شده در ایندکس مدیکوس مراجعه گردد که به طور سالانه به صورت جزوه مجزا منتشر می‌شود و در شماره ژانویه از ایندکس مدیکوس فهرست می‌گردد. این فهرست را می توان از سایت اینترنت نیز تهیه کرد (http://www.nlm.nih.gov).  تعدادی از مجلات، ارجاع به خلاصه مقالات، کتابچه کنگره‌ها و پایان نامه‌ها یا منابع الکترونیک را نمی‌پذیرند. برای اطلاع از این موضوع به راهنمای نویسندگان مجله مورد نظر رجوع شود.
مراجعی که انتشار آنها در مجلات پذیرفته شده اما هنوز به انتشار نرسیده‌اند، باید با عنوان «زیر چاپ» نام برده شوند. در این مورد لازم است نسخه‌ای از نامه پذیرش مقاله برای چاپ ضمیمه گردد. مقالاتی که به مجله ارایه شده ولی هنوز پذیرفته نشده‌اند، قابل ذکر به عنوان منبع نیستند. تمام منابع باید به زبان انگلیسی باشد.
 
Text Box: همانند مثال زیر، دراستفاده از رفرانس‌های فارسی به نگارش رفرنس نویسی انگلیسی آن استناد شود
Ghanbarian A, Majid M, Rahmani M, Sarraf Zadeh A, and Azizi F. Distribution of blood pressure and prevalence of hypertension in Tehran adult population: Tehran Lipid and Glucose Study . Iranian J Endocrinol Metab 2004; 5: 425-435 (Persian)
 
مقالات نشریات
مقاله استاندارد نشریات:
شش مؤلف اول را نام برده و سپس عبارت «و همکاران» را ذکر کنند. آن‌گاه عنوان مقاله، عناوین خلاصه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله و صفحات اول و آخر مقاله آورده شود. توجه خاص به نقطه‌گذاری در نوشتن مراجع ضروری است. در صورتی که تنها خلاصه مقاله مورد استفاده بوده است. باید عبارت [abstract] یا "چکیده" در انتهای مراجع آورده شود.
انگلیسی:
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedi HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br Cancer 1996;73:1006-12.
سازمان به عنوان مؤلف:
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med Aust 1996; 164:282-4.
هیچ مؤلفی داده نشده باشد (گروه مؤلفین):
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.
مقاله به زبان انگلیسی نیست:
Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH, Bilateral infrapatellar seneruptur hostidligere frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996; 116:41-2.
ضمیمه مجله:
Shen HM, Zhang QF, Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.
کتاب‌ها و سایر منابع منوگراف
تدوین کننده، گردآورنده، به عنوان مؤلف
Norman IJ, Redfern SJ, Editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
سازمان به عنوان مؤلف و ناشر
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.
فصل یک کتاب
Philips SJ, Whisnant JP, Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p.465-78.
مطالب کنفرانس
Kimura J, shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
مطالب کنفرانس
Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protection, Privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th world Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North – Holland; 1992. p. 1561-5.
پایان نامه
Kaplan SJ, Post-hospital home health care: the elderley’s access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
مقاله منتشر نشده یا زیر چاپ:
Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996.
*منظور از «زیر چاپ» پذیرفته شدن رسمی مقاله در مجله یاد شده بوده، صرف ارسال مقاله (Submission) مجوز ذکر مقاله به عنوان مرجع نمی‌باشد.
مقاله نشریه در نسخه الکترونیک
Morss SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
منوگراف الکترونیک
CDI, Clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.
فایل کامپیوتری
Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.
 
کنترل نکات مهم در ارسال مقاله
چک لیست مقالات ارسالی برای مجله دندانپزشکی کودکان ایران
 
 صفحه‌ی اول (صفحه‌ی عنوان)                 اسامی نویسندگان و محل کار آن‌ها به فارسی
چکیده فارسی (250-200 کلمه)                            چکیده انگلیسی (250-200 کلمه)
عنوان مقاله به انگلیسی                                         عنوان تکراری (خلاص عنوان) مقاله                     
اسامی نویسندگان و محل کار آن‌ها به انگلیسی           مشخصات کامل نویسنده مسؤول (آدرس، e-mail، تلفن)       
فایل کامل مقاله                                                   فایل مقاله بدون نام نویسندگان
انطباق منابع با فرمت مجله                                    انطباق جداول و نمودارها در صفحات جداگانه با فرمت مجله
نامه درخواست بررسی مقاله برای سردبیر               تکمیل فرم تعهد نویسندگان                                    
تکمیل فرم معرفی داوران
 
ارسال مقاله
برای ارسال مقاله، نویسنده مسؤول باید  مقاله خود را با مشخصات ذیل از طریق وب سایت مجله  journal.iapd.ir ارسال نماید. بدین منظور ابتدا باید در وب سایت ثبت نام نموده و سپس نویسنده با استفاده از نام کاربر (Username) و کلمه‌ی عبور (Password) به قسمت ارسال مقاله وارد شده، مراحل ذیل را طی نمایید.
ورود به وب‌سایت مجله با استفاده از نام کاربر (Username) و کلمه‌ی عبور (Password).
ورود به قسمت «ارسال مقاله»
تعیین مشخصات کلی مقاله طبق برگه‌ی الکترونیک (تعداد نویسندگان، موضوع مقاله، نوع مقاله، زبان مقاله)
ورود اطلاعات مقاله طبق برگه الکترونیک
عنوان انگلیسی
چکیده مقاله انگلیسی (‌‌Abstract)
کلید واژه‌های انگلیسی (Keywords)
عنوان فارسی
چکیده مقاله فارسی
کلید واژه‌های فارسی
مشخصات نویسندگان
فایل اصلی مقاله (Manuscript). مطابق با روش نگارش مجله.
فایل مقاله بدون نام نویسندگان
توضیحات پیوست (اختیاری)
 
 
رعایت نکات ذیل در هنگام ارسال مقال الزامی است:
چنانچه چکیده‌ی مقاله در مجموعه‌ی مقالات یک همایش یا سمینار به چاپ رسیده باشد، مقاله‌ی کاملی که ارسال می‌شود، ضمن آن که نباید دارای عنوان کاملا یکسان باشد، باید حداقل دو برابر مطلب قبلی و با تعداد بیشتری جدول و نمودار باشد تا پذیرفته گردد.
مولفان باید همه‌‌ی گزارش‌ها و ارایه‌های قبلی خود را در ارتباط با مقاله‌ی ارسالی اعلام نمایند تا موارد انتشار دوباره‌ی یک مقاله یا مطلب بسیار مشابه، مشخص گردد.
اطلاعات هویتی بیماران، نباید در نوشته‌ها، عکس‌ها و شجره‌نامه‌ها منعکس شود؛ مگر آن‌که این اطلاعات برای مقاصد علمی ضروری باشد و بیمار (یا والدین یا قیم او) رضایت‌نامه‌ی آگاهانه را برای انتشار به صورت کتبی امضا نموده باشند. در این صورت ارسال مستند به همراه مقاله ضروری است.
در مقالات ارائه شده به مجله دندانپزشکی کودکان ایران بایستی مشخص باشد که نویسندگان رعایت نکات اخلاقی را در بررسی‌های بالینی و حیوانی نموده‌اند و مقالات ارسالی برای مجله دندانپزشکی کودکان ایران، باید دارای تاییدیه کمیته اخلاق در پژوهش های علوم زیستی مراجع ذیصلاح باشند و باید در قسمت " مواد و روش ها" به آن اشاره شود. همچنین تمام مقالات کارآزمایی بالینی و مطالعات مداخله ای روی نمونه های انسانی ، باید در سایت کارازمایی بالینی ایران (irct.ir) و یا سایتهای معتبر بین المللی ثبت شده باشند و شماره ثبت آن در قسمت مواد و روشها ذکر شود.
در صورتی‌که به هر دلیلی بین نویسنده یا نویسندگان مقاله و محتویات مقاله تضارب منافع وجود داشته باشد بایستی اعلام شود.
نویسندگان باید دو نفر از اساتید خبره را که در مقاله خود، نقشی نداشته اند را به عنوان داور در فرم معرفی داوران به صورت برخط  تکمیل و ارسال نمایند.
نویسندگان باید فرم تعهد نویسندگان را تکمیل و به عنوان فایل ضمیمه مقالات ارسال نمایند.
اقدامات پس از ارسال مقاله
پس از اتمام مراحل ارسال مقاله، یک نامه‌ی الکترونیک (e-mail) به طور خودکار به نشانی پست الکترونیک نویسنده ارسال می‌شود که بیان‌گر دریافت نسخه‌ی اصلی (Manuscript) است. توجه کنید که این مرحله تنها به معنی دریافت مقاله می باشد. تایید نهایی مقاله، پس از طی مراحل داوری می باشد.
نویسنده‌ی مسؤول می‌تواند با مراجعه به صفحه‌ی شخصی خود بر روی وب‌سایت مجله، از وضعیت لحظه به لحظه‌ی مقاله و پذیرش یا رد آن مطلع شود.
نحوه داوری مقاله
مدت زمان داوری را یک ماه و نیم در نظر بگیرید. این مدت زمان شامل تاییدیه اولیه مقاله از نظر تطابق با حیطه علمی مقاله،  تعیین داوران، ارسال مقاله برای ایشان، انجام داوری، بازگرداندن نظریات از سوی داوران، جمع بندی نظرات داوران، و ارسال برای نویسنده می باشد. نویسنده مسئول باید ظرف مدت یک ماه، پاسخ لازم را تهیه و بازگرداند. در این قسمت نویسنده باید مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و یا پاسخ لازم را ارائه دهد. موارد اصلاحی باید به صورت رنگی مشخص شود. همچنین نویسنده مسئول باید در نامه ای جداگانه تمامی تغیرات را با قید شماره پیشنهاد داوران و محل تغییر مطالب را بیان کند.


دفعات مشاهده: 14623 بار   |   دفعات چاپ: 806 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی کودکان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Pediatric Dentistry

Designed & Developed by : Yektaweb